Stiri

Analize teritoriale

SDTR

Procesul de fundamentare a Strategiei de dezvoltare teritorială a României are la bază un demers complex de analiză a teritoriului național concretizat printr-o serie de 25 de studii tematice, rapoarte specifice de analiză și rapoarte de expertiză elaborate de echipe de experți contractați și experți din cadrul instituției responsabile cu procesul de elaborare a documentului strategic.

Rapoartele de analiză sunt rezultatul unui proces de prelucrare de date cu caracter statistic și reprezintă o sursa bogată de informații pentru procesul de fundamentare a Strategiei de dezvoltare teritorială a României. Indicatorii prelucrați sunt colectați din baza de date a SDTR, mulți dintre aceștia fiind reprezentați cartografic.

Studiile și rapoartele rezultate din procesul de fundamentare au fost supuse unui proces de analiza/evaluare și dezbătute în cadrul evenimentelor de informare sau atelierelor tehnice de lucru organizate în procesul de elaborare a documentului strategic.

Rapoartele de analiză au fost realizate pentru următoarele domenii tematice:

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.