Stiri

Studii

Demersul de fundamentare a Strategiei de dezvoltare teritorială a României s-a concretizat într-un pachet de 25 de studii de fundamentare care au explorat o serie de problematici deosebit de relevante pentru procesul de planificare strategică teritorială. Cele 25 de studii de fundamentare au fost realizate de o echipă multidişciplinară alcătuită de specialişti din domenii precum: economie, urbanism, geografie, sociologie, telecomunicaţii şi administraţie publică.

Studiile au fost încadrate în 7 domenii tematice, respectiv:

- structuri demografice şi evoluţie socială (3 studii)

- dezvoltare economică (sectoare economice) (5 studii)

- protecţia mediului şi valorificarea resurselor naturale (4 studii)

- comunicaţii şi infrastructură de transport (2 studii)

- reţeaua de localităţi (5 studii)

- cultură şi patrimoniu (2 studii)

- zonele transfrontaliere (1 studiu)

- zonele cu specific geografic (1 studiu)

- administraţie publică şi planificare (2 studii)

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.